top of page

Creaamon tietosuojaselosta

Tämä on Creaamo Oy henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste henkilötietojesi käsittelystä. 

 

Tietosuojasi toteutuminen on meille tärkeää. Tämä tietosuojaseloste sisältää tiedot siitä, kuka henkilö- tai kävijätietojasi käsittelee, miksi ja miten. Löydät alta myös tarkemmat kuvaukset siitä, mitä tietoja saatamme sinusta kerätä ja käsitellä.

 

Laadittu 22.04.2022   |   Päivitetty viimeksi 13.04.2023

 

1. Rekisterinpitäjä:


Creaamo Oy, (“Creaamo”, “me”)

Y-tunnus: 3182796-7

Osoite: Lahjamaantie 9, 08700 Lohja

 

2. Rekisterin yhteystiedot

 

Jos sinulla on kysyttävää tietosuoja-asioista, ota yhteyttä info@creaamo.com.

 

3. Rekisterin nimi

 

Asiakasrekisteri. 

 

3. Rekisterin käyttötarkoitus

 

Asiakasrekisteriin tallennettuja nimi ja yhteystietoja käytetään:

 

 • Asiakassuhteen ylläpitämiseen,

 • Asiakaspalvelutarkoituksiin ja asiakassuhteeseen liittyvää tiedottamista varten,

 • Tilaamiesi palveluiden toimittamiseksi ja tähän liittyvien maksujen suorittamiseksi,

 • Asiakaspalvelutarkoituksissa, kuten kyselyihisi ja reklamaatioihisi vastaamiseksi,

 • Rekisterinpitäjän ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden asiakas- ja tuotetiedottamiseen, markkinointiin, tutkimuksiin sekä kilpailujen järjestämiseen.

 • Palveluidemme tulosten anonyymiin tilastointiin, verkkopalvelujemme kehittämiseen, työnantajavelvollisuuksiin, laskutukseen sekä rekrytointiin.

 

Markkinointiviestintää sähköpostitse asiakasrekisteriin kuuluvalle lähetetään vain, jos asiakas on lomakkeen täyttämisen yhteydessä tai sen jälkeen ilmaissut halunsa vastaanottaa markkinointiviestintää. Tapahtumiin ilmoittautuneille lähetetään tapahtumiin liittyvää viestintää, kuten osallistumistiedot ja palauteisiin tai tuleviin tapahtumiin liittyvää viestintää. 

 

4. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste 

 

Kun käsittelemme yllä kuvattuja henkilötietoja yllä määriteltyihin tarkoituksiin, käsittelymme perustuu ensisijaisesti Creaamon oikeudelliseen etuun.

Käsittelyn perusteena voi olla edellä mainitun sijasta tai lisäksi myös Creaamon ja sinun välisen sopimuksen täytäntöön paneminen, jolloin käsittelemme henkilötietoja kyseisessä sopimuksessa määriteltyjen tarkoitusten ja velvoitteiden toteuttamiseksi.

 

Joissain tapauksissa käsittelymme perusteena voi olla edellä mainittujen sijasta tai lisäksi antamasi suostumus (esimerkiksi, kun annat meille suostumuksen tallentaa rekrytointiprosessissa antamasi tiedot tulevaisuuden työmahdollisuuksia varten varten).


 

5. Rekisterin tietosisältö 

 

Perustiedot ja asiakkuuden hoitoon liittyvät tiedot

 • Etu- ja sukunimi

 • Puhelinnumero

 • Sähköpostiosoite

 • Organisaatio

 • Titteli

 • Muut asiakkuuden hoidon välttämättömät tiedot.

 

Rekrytoinneissa sekä rekrytointitoimeksiannoissa nimi, yhteystiedot, ammatilliset taidot, työhakemus, cv ja muut hakijan itsensä toimittamat tiedot. Työnantajana työnantajavelvollisuuksien hoitamiseen liittyvät välttämättömät tiedot.

 

Tiedot markkinointiin ja myyntiin

 

Tehtäviä ja asemaa elinkeinoelämässä tai julkisessa tehtävässä koskevat tiedot, ammatilliset kiinnostuksen kohteet, muut ilmoittamasi tiedot; sinuun kohdistetut markkinointitoimenpiteet, osallistumisesi tapahtumiin, suoramarkkinointi- ja muut luvat ja suostumukset sekä kiellot ja rajoitukset.

Muut asiakkaan toimittamat tiedot kuten tapahtumailmoittautumiset ja tapahtumaa varten toimittamat tiedot. Creaamo ottaa valokuvia ja/tai muita vastaavia tallenteita tapahtumissaan. Asiakas voi olla tunnistettavissa näistä kuvista. 
 

7. Tietojen säilytysaika

Käsittelemme henkilötietoja vain niin kauan, kuin meillä on lakisääteinen oikeus tai velvollisuus käsitellä henkilötietoja.


Arvioimme tallentamiemme tietojen tarpeellisuutta säännöllisesti ja poistamme sellaiset tiedot, jotka eivät ole enää tarpeellisia.

 

8. Säännönmukaiset tietolähteet.

 

 • Antamasi suostumus henkilötietojen käsittelyyn

 • Tekemäsi sopimussuhde Creaamo Oy:n kanssa

 • Lakisääteisten velvoitteidemme toteuttaminen

 • Oikeutettuun etuumme, joka perustuu kanssasi luotuun asiakkuussuhteeseen

 • Julkisesti luovuttamasi tiedot

 

Henkilörekisteriin merkittäviä tietoja saamme säännönmukaisesti seuraavista lähteistä:

 • Rekisteröidyiltä eli sinulta itseltäsi

 • Fonectalta, Vainulta, Asiakastiedolta ja muilta vastaavilta asiakastietoa tarjoavilta yksityisiltä palveluntarjoajilta

 • Yritysten omilta Internet-sivuilta sekä niillä hyödynnettävistä analytiikkatyökaluista ja

 • Julkiselta virastolta, liikelaitokselta tai muulta tilaajalta, kuten kaupungilta, osana asiakkuutta

 

Sähköisten palveluiden käyttötiedot

Käyttötietoa keräämme evästeiden avulla. Tietoja ei käsitellä tai tallenneta siten, että niihin voitaisiin yhdistää käyttäjään yksilöitäviä tai henkilökohtaisia tietoja. Voit estää evästeiden käytön creaamo.com - Internet-sivustolla evästeasetuksistamme tai muuttamalla selaimesi tai laitteesi asetuksia. Jos estät evästeet kokonaan, et välttämättä voi käyttää kaikkia toimintoja ja palveluja.9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

 

Creaamo Oy voi luovuttaa henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa rajoissa esimerkiksi Creaamon yhteistyökumppaneille.


Aina jos ja kun tietoja luovutetaan tai siirretään EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle, varmistamme sopimuksin ja/tai lainsäädännön edellyttämällä tavalla, että luovutus tai siirto tapahtuu sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti siten, että luovutettavien tai siirrettävien henkilötietojen riittävän tietosuojan taso on varmistettu.

10. Evästeiden (cookies) käyttö 

 

Verkkopalveluissamme on käytössä myös kolmannen osapuolen yhteisöliitännäisiä. Näiden avulla voimme esimerkiksi kohdentaa mainontaamme sivustokävijöillemme sosiaalisessa mediassa tai seurata sivustomme käyttöä eri palvelujen kautta. Yhteisöliitännäisten sivustot voivat asettaa evästeitä omista palveluistaan ja omien periaatteidensa mukaisesti. Lisätietoja käyttämistämme yhteisöliitännäisistä: 

 • Facebook. Käytämme Facebookia jakamistoiminnon mahdollistamiseen ja verkkosivustomme käyttäjäseurantaan. Lue lisää Facebookin evästeistä täältä.

 • LinkedIn. Käytämme LinkedInia jakamistoiminnon mahdollistamiseen ja verkkosivustomme käyttäjäseurantaan. Lue lisää LinkedInin evästeistä täältä.

 • Wix.com. Wix-tietosuoja ja evästeet: https://www.wix.com/about/privacy
   

Esimerkkejä käyttötiedoista sähköisissä palveluissamme:

 • Palvelujen käyttö- ja selaustiedot, mainokset jotka on näytetty sekä tiedot mainosten klikkaamisesta.

 • Sivu, jolta käyttäjä on siirtynyt sivustollemme, laitteen malli, yksilöllinen laite- ja/tai evästetunniste, tiedonkeruun kanava (internetselain, mobiiliselain, sovellus)

 • Selaimen versio, IP-osoite (anonymisoidaan Google Analyticsissa), istuntotunniste, istunnon aika ja kesto sekä näytön tarkkuus. 

 

11. Rekisterin suojaus: Miten tietojen suojaus on hoidettu (tekniset ja muut keinot).

 

Creaamon rekisterien tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Tietokannat on suojattu palomuurein, salasanoin ja muiden teknisin suojakeinoin. Henkilötietoja käsittelevät vain Creaamon erityisesti määrittelemät henkilöt, jotka ovat Creaamon palveluksessa ja joiden toimenkuvaan henkilötietojen käsittely nimenomaisesti kuuluu, sekä Creaamon toimeksiannosta palveluja ylläpitävät tai kehittävät kolmannet osapuolet.


 

12. Rekisteröidyn oikeudet:

Creaamo huolehtii asianmukaisesti sinun oikeuksiesi toteuttamisesta henkilötietojesi käsittelyyn liittyen. Sinulla on

 • oikeus saada pääsy henkilötietoihisi. Voit pyytää Creaamolta vahvistusta siitä, käsittelemmekö henkilötietojasi, ja jäljennöstä mahdollisista henkilötiedoistasi lähettämällä asiaa koskevan pyynnön yllä tässä selosteessa mainittuun osoitteeseen;

 • oikeus tietojen oikaisemiseen ja/tai poistamiseen. Sinulla on oikeus pyytää meitä oikaisemaan sinua koskevat virheelliset tai epätäsmälliset henkilö tiedot, ja lisäksi sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan sinua koskevat henkilötiedot. Voit toteuttaa näitä oikeuksiasi lähettämällä asiaa koskevan pyynnön yllä tässä selosteessa mainittuun osoitteeseen;

 • oikeus henkilötietojesi käsittelyn rajoittamiseen. Sinulla on tietyissä määritellyissä tilanteissa oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista lähettämällä asiaa koskevan pyynnön yllä tässä selosteessa mainittuun osoitteeseen;

 • oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä. Voit vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, jos käsittelyn perusteena on Creaamon oikeutettu etu (esimerkiksi tietojesi käyttöä suoramarkkinointiin), lähettämällä asiaa koskevan pyynnön yllä tässä selosteessa mainittuun osoitteeseen.

 • oikeus saada henkilötietosi siirretyksi toiseen järjestelmään. Sinulla on oikeus saada tietosi meiltä jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa, jotta voit siirtää tietosi toiselle rekisterinpitäjälle lähettämällä asiaa koskevan pyynnön yllä tässä selosteessa mainittuun osoitteeseen. Tämä oikeus koskee niitä tietoja, jotka ovat sähköisessä muodossa ja joiden käsittely perustuu suostumukseen tai sopimuksen täytäntöön panemiseen;

 • oikeus peruuttaa antamasi suostumus. Milloin henkilötietojesi käsittelyn perusteena on aikaisemmin antamasi suostumus, voit peruuttaa antamasi suostumuksen milloin tahansa lähettämällä asiaa koskevan pyynnön yllä tässä selosteessa mainittuun osoitteeseen, jolloin lopetamme suostumuksen kohteena olleen henkilötietojen käsittelyn; ja

 • oikeus tehdä valitus valvovalle viranomaiselle. Jos haluat tehdä valituksen, kuinka käsittelemme henkilötietojasi, EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle siinä jäsenvaltiossa, jossa vakinainen asuinpaikkasi tai työpaikkasi on tai jossa väitetty tietosuoja-asetuksen rikkominen on tapahtunut. Suomessa toimivaltainen valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu (ks. www.tietosuoja.fi).

bottom of page