top of page

Näin mittaat koulutuksen vaikuttavuutta

Päivitetty: 11. elok. 2022Koulutukset ja oppimistuotteet keskittyvät helposti lyhyen aikavälin tavoitteiden seuraamiseen. Loppuarvioinnissa testataan, mitä koulutuksesta jäi mieleen ja EdTech-tuote kerää dataa siitä, miten hyvin oppija suorittaa tehtäviä. Kun vaikuttavuuden mittaamista ei sidota yrityksen liiketoiminnan tai palvelun kehittämiseen, hukataan helposti henkilöstön työtunteja sekä rahaa. Tässä blogissa Solja Sulkunen avaa, miten koulutusten vaikuttavuutta voidaan mitata.


Voiko koulutuksissa mitata ROIta?

Yksittäisen koulutuksen ROI (return on investment) on hyvin haastava todentaa. On lähes mahdotonta mitata yksittäisen koulutuksen liiketoiminnallisia vaikutuksia ihan siitä syystä, että meidän tulisi elää tyhjiössä, josta olisi karsittu kaikki muut muuttujat, sattumat ja tapahtumat, joilla saattaisi olla pienintäkään vaikutusta omaan käyttäytymiseemme. Jos halutaan puhua oppimisen ROIsta, niin ensin on hyvä määritellä, mitä sillä tarkoitetaan ja toiseksi hyväksyä, että siitä puhuttaessa ei tarkoiteta viivan alle jäävää numerojonoa.

ROIsta voidaan puhua silloin, jos sillä tarkoitetaan haluttua käyttäytymisen muutosta ja sen mittaamista, sekä siihen johtavien indikaattoreiden analysointia.

Mitä nämä käyttäytymisen muutosta indikoivat asiat sitten voivat olla arjessa? T