top of page

Kesätyöntekijät tulee, onko perehdytyskoulutus kunnossa?

Päivitetty: 29. kesäk. 2023Kesä tulee jälleen rymisten ja sen myötä kesätyöntekijät sekä perehdytyskoulutus. Kesätyö on monelle nuorelle äärettömän tärkeä kokemus, osa aikuistumista ja itsenäistymistä sekä mahdollisuus kerryttää onnistumisen kokemuksia. Kesätyö voi olla myös ensikosketus itseä kiinnostavaan toimialaan ja onkin tärkeä osa tulevaisuuden suunnittelua. Parhaimmassa tapauksessa kesätyöntekijästä saa yritykseen pidempiaikaisen, sitoutuneen työntekijän.


Laadukas työnantajamielikuva ja työkokemus muodostuu jo rekrytointivaiheessa, mutta ensimmäinen vaihe, joka töihin tullessa on jokaisella edessä on perehdytyskoulutus. Tai ainakin tulisi olla. Hyvällä ja innostavalla perehdytyksellä luodaan pohja onnistuneelle työsuhteelle kun taas heikko tai pahimmassa tapauksessa jopa olematon perehdytyskoulutus voi määrittää työn tekemiselle ja työmotivaatiolle aivan toisenlaisen suunnan, mikä voi näkyä esimerkiksi poissaoloina tai alisuoriutumisena.


Mistä siis koostuu hyvä perehdyttäminen & perehdytyskoulutus?

Hyvän perehdytyksen mittari on työnsä luottavaisin mielin aloittava kesätyöntekijä, joka uskaltaa kysyä, jos joku asia on jäänyt epäselväksi.


Perehdytyskoulutuksen tulee olla selkeä, konkreettinen ja antaa riittävät valmiudet työn hoitamiseen.

Lyhykäisyydessään koulutus koostuu innostavasta johdannosta aiheeseen, käsiteltävän teeman läpikäynnistä yhden tai useamman, mahdollisesti interaktiivisen materiaalin avulla ja harjoitteita tai esimerkkejä siitä, miten tietoa sovelletaan käytännössä. Lopussa mitataan, onko osaaminen riittävällä tasolla työn aloittamiseen, vai tarvitaanko vielä tukea.


Osana perehdytyskoulutusta on suositeltavaa tarjota tilaisuuksia vuorovaikutteiseen tiedonjakoon kokeneempien työntekijöiden kanssa. Tämä on sysäys sille, että tiimin omaavaa hiljaista tietoa saadaan välitettyä eteenpäin uusille työntekijöille ja hyvä tilaisuus alkaa luomaan henkilökohtaisia suhteita toisiin tiimiläisiin. Kollegoiden tapaaminen tukee myös yrityksen kokonaisosaamisprofiilin hahmottamista, joka tulisi esitellä myös kirjallisena organisaatiokarttana osana perehdytyskoulutuksen materiaaleja. Myös kynnys kysyä laskee, kun työntekijä tulee tutuksi organisaation muiden työntekijöiden kanssa.


Perehdyttämistä ei tarvitse tehdä aina kasvokkain, tiettyyn aikaan tai paikkaan sidotusti. —— Digitaaliset oppimisalustat mahdollistavat myös pelillistämisen, jonka avulla perehdytyskoulutuksesta voidaan tehdä innostavampi ja lisätä toimijuuden kokemuksia.

Perehdytyskoulutukselle tulee asettaa myös tavoitteet (linkin takaa löydät Creaamon työkalut tavoitteiden määrittämiseen). Tavoitteet tulee asettaa tietysti itse koulutukselle, mutta jos halutaan sitouttaa työntekijät, tulee heitä osallistaa myös omien tavoitteiden laatimisessa. Tämä auttaa sitouttamaan työhön ja suuntaa työntekijöiden huomiota organisaation, työtehtävän ja työntekijän itsensä kannalta olennaisimpiin asioihin.


Digitaalinen ja pelillistetty perehdytyskoulutus

Digiaika on tarjonnut perehdyttämiseen loistavia apuvälineitä. Perehdytyskoulutuksen ei tarvitse aina tapahtua kasvokkain, tiettyyn aikaan tai paikkaan sidotusti. Perehdytyskoulutuksen teoreettisempi osio voidaan tarjota työntekijälle läpikäytäväksi erilaisten oppimisalustojen välityksellä ajasta ja paikasta riippumatta. Myös tehtävänannot ja testaaminen voidaan digitalisoida ja palautteen anto automatisoida.


Digitaaliset oppimisalustat mahdollistavat pelillistämisen, jonka avulla perehdytyskoulutuksesta ja sen kautta tapahtuvasta oppimisesta voidaan tehdä innostavampaa ja lisätä toimijuuden kokemuksia. Esimerkiksi Seppo-alusta on mainio työkalu aktivoivan ja työntekijää osallistavan koulutuksen suunnitteluun. Sepon avulla onkin toteutettu onnistuneita perehdytyskoulutuksia ja kesätyöntekijöiden perehdytyksiä.
Mikäli teillä halutaan sitouttaa kesätyöntekijät heti perehdytyksessä, ja varmistaa sujuva työn aloittaminen, laita meille viestiä ja suunnitellaan juuri teille sopiva ja tavoitteet saavuttava perehdytyskoulutus.

Ehdimme vielä auttaa perhedyttämiskoulutuksen suunnittelussa kesäksi 2023. Katso myös pedagoginen ohjeistuksemme organisaatioiden sisäisten koulutusten rakentamisen tueksi.


19 katselukertaa0 kommenttia

Aiheeseen liittyvät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page